Entreprenöriellt lärande – UF mässan på Emporia

Äntligen är UF-mässan på gång. som vi har längtat. Detta har varit hösten och vårens stora projekt i ett 1-16års perspektiv

125 st utställare från olika gymnasieskolor i Skåne och så våra barn och elever 1-16 år från Ängsdals skolor var representerade. Vårt tema – Demokrati och samhälle.

Vi fick tilldelat oss den bästa platsen, mitt på Emporias torg utanför Ica och Willys.

Vi hade 9 stycken bord i en u-form och vikväggar med alla våra olika arbeten arbeten.

Klagshamn (1-5åringar)  hade byggt upp i papper ”människostaden” med Hyllie vattentorn och Turning Torso. En del av barnen var också på plats och visade stolt upp sina alster.

Från Ängsdals skolor Limhamn (1-5 åringar), avdelningen Jordgubben visades det upp det fina stora tittskåpet med belysning. I det hade barnen byggt upp skogen och djursamhället.

 

Detektiverna (5 åringarna) och förskoleklassen hade byggt upp ett helt samhälle i lego, med butik, skola sjukvård etc, Alla Detektiverna var dessutom med hela dagen och berättade om sitt projekt.

Nyckelpigorna  stod för en fantastisk kombinerad Godis & Tandborste butik. Bättre än så kan det ju knappast bli i ett samhälle eller..Det gäller att tänka på allt.

Musse Pigg hade arbetat med Grön Flagg. Dessa barn är extra duktiga på att sortera! Det gäller och ta hand om vår natur på bästa sätt!

Sist men inte minst bland förskolebarnen var avdelningen Pippi med sitt spännande  ”Pirat tema, allt kunde visas i den stora hemliga Pirat kistan med kodlås.

Hela årskurs 4 var också på plats med sina fantastiska framtids städer.

År 6-9Visar bland annat upp hur man underlättar integration på fritidsgården med många olika rum och med tanke på olika funktionsnedsättningar.

Det som jag tydligt reflekterade över är att förskolan har processen fullt ut medans skolans elever en färdig produkt

Vill tacka alla  stora och små för en fantastisk dag och stort Tack till UF`s projektledare Lovisa som lätt oss under projektets gång!

Fortsättning följer….

 

 

Annonser

Entreprenöriellt lärande Ängsdals skolor

 

God fortsättning 2019!

Denna termin startades upp med en gemensam och inspirerande studiedag i Bunkeflostrand. Alla pedagoger satt i sina respektive arbetslag och fortsatte att planera sina arbete utefter Demokrati & Samhälle som är ett gemensamt mål från förskolans tidiga åldrar upp till högstadiet. Alla grupper har fått tilldelat sig våra 4 ledord. Dessa ord ska vara levande och förtydligande när vi arbetar entreprenöriellt och med vårt tema.

Lovisa från UF (ung företagsamhet)  var med oss under dagen och coachade  i de olika arbetsgrupperna. Vi kommer under UF-dagarna i mars månad vara med och ställa ut våra arbeten. Spännande!

 

Fortsättning följer….

Entreprenöriellt lärande Ängsdals skolor

Liten summering av höstterminen på Ängsdals skolor med entreprenöriellt lärande och arbetsområdet demokrati och samhälle.

Under hösten har det varit ett aktivt arbete som vanligt i våra verksamheter. Skolan har bla arbetat med valet, och att få göra det så verklighetstroget som det går. Det har också arbetats runt FN- dagen. Som en avslutning på terminen vår traditionella Nobelmiddag som är för årskurs 3-9.Det är klass 8 som arrangerar en Nobelfest för skolan med mat musik samt bordsdukning. Det har förberetts med allt från dekor till matlagning med en trerätters meny. Detta är en kväll som alltid uppskattas av våra elever.

   

Förskolorna har fortsatt att arbeta med Samhälle och demokrati, det har varit allt från vad som finns i vårt samhälle såsom yrken och hur samhället är uppbyggt. Någon avdelning har tagit hjälp av sina vårdnadshavare som kommit och fått berätta om sina egna yrken och framöver få ev göra studiebesök.

Här nedan visas tydligt ett tydligt exempel hur man kan arbeta med ledorden

Fortsättning följer…

Entreprenöriellt lärande Ängsdals skolor

Lite kortfattat om några av våra projekt som Ängsdals skolor har arbetat med  där våra ledord och vårt entreprenöriella arbete fått genomsyra.

  • Våra äldre elever har fått hålla i någon form av rörelse/ gymnastik för de yngre barnen i förskolan.
  • Vi har haft elever som läst Spanska och fått genomföra spanska sånger på förskolan och förskolebarnen har i sin tur fått presentera hur man kan pyssla en pinata som sedan avslutades med korvgrillning.
  • Det har också varit samarbete mellan elever och förskolebarn kring temat rymd. Sång och musik.
  • Har också varit aktiva elever i hemkunskapen som fått laga mellanmål och bjudit de yngre barnen på förskolan.

Vi kan klart och tydligt se många positiva effekter och uppleva hur vårt samarbete mellan våra barn/elever har ökat radikalt, även ökat samarbetet mellan våra verksamheter fast de ligger geografiskt på olika platser men ändå med en närhet. Det gav absolut mersmak och samarbetet fortsätter hela tiden med olika projekt. Just nu planeras och förbereds det för en av våra många traditioner Nobelfesten..

Fortsättning följer…


Entreprenöriellt Lärande Ängsdals skolor

I en av intervjuerna i slutet på 2015 som Balli Lelinge utfört, upplever en del av pedagogerna att ledorden har gjort att barnsynen förändrats en hel del. Bland annat saknade man barnens inflytande och deras delaktighet. Detta gjorde att man började mer medvetet att lyssna mycket mer till barnen, ser till att de är med mer i verksamheterna, verksamheterna har barnråd. Det innebär möjligheter och delaktighet i frågor som rör alla barn och där de kan vara med och påverka. Här blir tydligt att ledordet självständighet är det mest betydelsefulla.

Gemensamt för alla verksamheter på Ängsdals skolor är att alla ledorden finns uppsatta i lekrum klassrum oavsett verksamhetsform. Finns även dokomentationsväggar, som gör det mer överskådligt för barnen och pedagoger

.Fortsättning följer….


Entreprenöriellt Lärande – Ängsdals skolor

Hjälmarekajen-1IMG_6457Under 2013 och 2014 började arbetet på ” riktigt” Vi åkte på en längre studieresa i december -13. På denna resa fick alla pedagoger o olika grupper i uppgift att förhålla sig till olika arbetsuppgifter. Efter hemkomsten samlades materialet in och sammanställdes. Fram till april 2014 fick grupperna arbeta vidare, detta skedde i huvudsakligen på våra kvällskonferenser. I april fick nu grupperna göra sin presentation kring de fyra ledorden. Grupperna fick också göra en liten redogörelse kring det entreprenöriella lärandet. Det var just i detta skede som Balli Lelinge kom in i verksamheten.  Under hösten 2014 kontaktades Malmö universitet, detta för en forskningsstudie och granskning med Ängsdals ledord lust, kreativitet, självständighet och stolthet. Forskarna Balli från fakulteten lärande och samhälle och Jonas Alwall från fakulteten kultur och samhälle skulle nu göra en forskningsstudie av Ängsdals skolors pågående satsning ur ett 1-16 års perspektiv. Jonas och Balli har varit runt i våra alla verksamheter. De har använt sig av observationer, enkäter och intervjuer. Representerade har varit elever, vårdnadshavare, pedagoger, skolledare och icke pedagogisk personal. Syftet i stort har varit att kartlägga och utvärdera erfarenheterna samt att föreslå olika utvecklingsområden.

 

 

Fortsättning följer..

Vid pennan/Susann

 

Entreprenöriellt lärande på Ängsdals skolor – Historik

Hej!

Vi är en verksamhet med 9 stycken förskoleavdelningar, 4 avdelningar 1-5 år, 4 avdelningar 1-4 år samt en renodlad 5 årsgrupp och skola F-år 9. Vi finns i Limhamn Klagshamn samt Bunkeflostrand. Skolan har idag ca 250 elever, är idag en parallell, men 2020 kommer den att utökas med 2 parallella klasser.

År 2012 började vi på Ängsdals skolor att mynta ordet entreprenöriellt lärande. Det var några pedagoger som deltog i Skolverkets nationella kurs ”Entreprenöriellt lärande på Malmö Universitet. Kursen avslutades med att deltagarna fick presentera det entreprenöriella lärandet som sedan tog plats i våra verksamheter. Vi ville arbeta i ett 1-16 års perspektiv. Under en hel del tillfällen arbetade vi fram 4 st ledord som skulle genomsyra våra verksamheter. Dessa ledord blev STOLTHET LUST KREATIVITET och SJÄLVSTÄNDIGHET. Dessa ord hålls fortfarande aktuella och implementeras i våra verksamheter.

Efter att ansökt pengar hos skolverket för vårt projekt, fick vi förmånen att inleda ett samarbete med dåvarande Malmö högskola idag Universitet. Fick handledning till alla våra verksamheter av forskaren och föreläsaren Balli Lelinge.  Balli följde oss på resans väg och var en mentor och inspiratör för oss i drygt 3 år i olika konstellationer. Som avslutning med Balli blev det en rapport på ca 110 sidor

.

Mötet mellan elever/barn, pedagoger/lärare och resten av samhället är en viktig del i vår vardag.

Vi har arbetat fram olika mål genom åren allt från att fysiskt synliggöra ledorden tills idag temat Demokrati & Samhälle

Kontinuerliga träffar där vi planerar vidare, följer upp etc..

Fortsättning följer…

Vid Pennan/ Susann